The Tribe

Persontypetest

og workshop

Ønsker I at forbedre samarbejdet og vil gerne i gang på en lettilgængelig og samtidig virksom måde?

 

 

 

Persontyper, Praice test og workshop

The Tribe bruger Praice, et persontype værktøj, der inkluderer dit personlige netværk, når teamet vil have fokus på samarbejdet i en fart.

 

Praice oplæg og intro med workshop og test

Workshop fra 2 timer

Introduktion til Praice systemet, typerne og hvordan det kan bruges hos jer til bl.a:

Forståelse og respekt for forskellighed

Samarbejde, kommunikation og teamudvikling

Den korte udgave er inklusiv en personlig Praice test, som hvert af teamets medlemmer nemt og hurtigt gennemfører online på forhånd.

 

 

 

Praice forløb med test, øvelser og team udvikling

1-7 dage

The Tribe har en standard pakke, når det handler om Praice, men vi forventer at skræddersy til jeres behov. Vi har erfaring med at tilrettelægge forløb, der typisk løber over 1-7 dage.

Tag endelig fat i os, så får vi en dialog om jeres behov. Dog starter 90% af vores kunder med et foredrag eller en kortere workshop, for efterfølgende at bygge et reelt og målrettet forløb op.

Det er faktisk vores anbefaling, at I starter med noget kortere. På den måde sikrer I, at der er størst mulig opbakning til et egentligt forløb senere hen.

 

 

 

Billede af persontype test fordelt på et helt team

Personprofiler og arketyper

The Tribe tilbyder effektive workshops, blandt andet med brug af persontype tests, som hurtigt kan kortlægge dynamikker i teamet og pege på både styrker og udfordringer for netop jeres team. Vi har valgt at fokusere særligt på to værktøjer, som vi mener giver bedst mening og udbytte. Det ene – Enneagrammet – kan du læse mere om, ved at følge dette link. Det andet – Praice – kan du læse mere om her på siden. Det tager afsæt i Jungianske arketyper, positiv psykologi og det personlige netværk. Begge modeller involverer persontype test og workshops og sætter jer i stand til at forbedre og pleje samarbejdet og arbejdsklimaet. Og det behøver ikke tage mere end en eftermiddag at komme godt i gang.

Hvem er vi?

The Tribe er startet og ledet af antropologer. For os har alt omkring menneskelig virkelighed betydning; arbejdsliv, familieliv, relationer, personlighed, forventninger, handlerum, samarbejde, symboler og ritualer for bare at nævne nogle få vinkler. Og som antropologer tager vi altid udgangspunkt i det konkrete; den virkelighed, vi som mennesker oplever, når vi indgår i betydende fællesskaber.

Personlighedstyper og arbejdsfællesskaber

Hvordan fanger man så både den enkelte og det betydende fællesskab? Et af de værktøjer The Tribe benytter er et personprofil og type system kaldet Praice. Det tager udgangspunkt i arketyper, deres betydning med afsæt i Jung, og er bygget op omkring positiv psykologi. Dets helt store styrke er, at det inddrager det personlige netværk. Først og fremmest kollegaer, men også familie og venner. Det er lettilgængeligt, og via værktøjet inviterer man dele af sit netværk til at vurdere én, som person, på en række positive adfærdsmønstre – deraf navnet Praice. Netværkets vurdering er anonym og man bestemmer selv, hvem man inviterer.

Klassiske personlighedstype test

Med netværkets involvering skiller Praice sig ud i forhold til andre mere velkendte personlighedstest, så som DiSC og MBTI – Myers Briggs Type Indicator. Det kan være en udfordring ved de klassiske tests, at respondenten svarer det, man forventer, modtageren gerne vil høre. I det system The Tribe benytter, skal man også anprise sig selv, men ens egen besvarelse indgår kun som én blandt de mange fra netværket, og slående forskelle på ens egen og andres vurdering træder let frem. Er der slående forskelle, kan det have mange årsager – det er ikke ensbetydende med, at man har fordrejet sit eget billede – men det giver under alle omstændigheder noget at arbejde videre med og ud fra.

Teamroller

De personlighedstyper, vi arbejder med i vores workshops, minder en del om de roller i et team, som Meredith Belbin har stillet skarpt på i sit virke. Der er dog også et par forskelle. Belbin arbejder med 9 roller, hvor der, efter vores opfattelse, er for lidt fokus på drift og produktion. Vi arbejder kun med 6 typer og har, synes vi selv, det fornødne blik for produktivitet og arbejdsomhed. Konkret vil der i vores valgte model, Praice, meget tit være et sammenfald mellem éns persontype, og de adfærdsmønstre, der hører til den type, og den rolle eller de funktioner man udfylder i sit team. Og i de relativt få tilfælde, hvor det sammenfald ikke ses, er det en god anledning til at spørge, om arbejdspladsen har øje for ens potentiale og får det bedste ud af ens personlige styrker?

Nødvendige forbehold

Når vi snakker personlighedstest og typer er det vigtigt at tage nogle forbehold. Der er helt indlysende tale om en forenkling af menneskers faktiske virkelighed, når man forsøger at tegne et billede af adfærdsmønstre og koge det ned til nogle få ’typer’. Vi postulerer derfor ikke, at en Praice test er en udtømmende personprofil. Ej heller giver en Praice workshop et fuldstændigt billede af et team. Men man kunne også vende den om og spørge: Hvornår er et menneske eller et team fuldendt og fremstår for omverdenen 100 procent autentisk og færdigstøbt?

Teamudvikling

Nej vel, aldrig. Altid i proces. Det er bare vigtigt, at være bevidst om. Og persontype værktøjer, som Praice, er ikke ment til at indfange et færdigt billede. Det er designet til at give et fingerpeg om det typiske. Og lige så vigtigt, designet til at give et sprog for at tale om netop det typiske, det dynamiske, det forhandlede, det fælles – som samler og adskiller – den oplevede adfærd og de forskelle i tilgang og tankemåde, der hyppigt optræder mellem os mennesker. Vil man udvikle sit team i retning af bedre samarbejde og fastholdelse af dygtige medarbejdere? Og have styr på rammer og retning, mens man samtidig skaber plads til kreativitet? Så er det super nyttigt at have et klart og ikke mindst tilgængeligt sprog, hvormed de hensyn kan artikuleres og balanceres i teamet.

Teams og hjerneforskning

Med de nødvendige forbehold taget er det samtidig vigtigt at understrege, at den model The Tribe benytter ikke er grebet ud af den blå luft. Den er tværtimod udviklet af en hjerneforsker, som har brugt Jungs arketyper og positiv psykologi som afsæt til at sætte noget af den nyeste viden på formel. For at gøre den lettere tilgængelig – anvendelsesparat kunne man sige. For eksempel: Et team med en stærk bevidsthed om hinandens styrker og et godt sprog for at tale om dem, er alt andet lige et team med en højere grad af kollegial tillid. Det vil helt naturligt udmønte sig i ærlig og åben dialog og tillidsfuld kollegial sparring.

Hjerneforskning om teams, fra Århus Universitet, offentliggjort i Science i 2010, har vist at flere hoveder, der arbejder sammen, er markant bedre til at træffe kloge beslutninger og løse problemer, end selv de skarpeste hjerner er på egen hånd, under én bestemt forudsætning: At alle involverede har adgang til den sammen information, altså er informationsmæssigt ligestillede i et team, der netop er karakteriseret ved åbent og tillidsfuldt at dele viden.

Kursus om persontyper

Måske du før har hørt om Belbins ni teamroller, eller JTI – Jung Type Indicator (som er en Skandinavisk version af MBTI), eller DiSC teambuilding (som er meget udbredt), De Fem Dysfunktioner – af Patrick Lencioni, eller nogle af de mange andre værktøjer, personprofil typer og lignende tilgange, der findes. Hvorfor har The Tribe valgt netop Praice og Enneagrammet? To årsager, ens for begge modeller. For det første; de har blik for og involverer netværk og kollegaer, og er dermed meget velegnede til at gøre opmærksom på dynamikker i mellem mennesker i arbejdsfællesskaber. For det andet; de tilbyder et lettilgængeligt sprog til at tale om netop de ting. Praice giver typerne farver, Enneagrammet bruger tal. Det er nemt at huske, nemt at blive indført i, og dermed nemt at bruge. Og det er et meget væsentligt hensyn man bør tage, synes vi, når man vil vælge et værktøj til at styrke og understøtte samarbejde – det skal kunne bruges til noget. Her og nu.

Kom endnu dybere med Enneagrammet

Hvor Praice er et godt værktøj til at komme hurtigt i gang med at forbedre samarbejdet, kan Enneagrammet komme mere i dybden. Hvor Praice fokuserer på det positive, på styrkerne, inddrager Enneagrammet også et blik for negative facetter, faldgruber og sågar frygt. Det kan derfor sige mere om den enkeltes motivation. Ikke bare har Enneagrammet blik for, hvad man stræber efter eller trives godt ved, det ser også, hvad man forsøger at undgå eller flygte fra.

Nøjagtigt ligesom Praice har Enneagrammet et skarpt blik for omgivelserne, for netværket, for det eller de fællesskaber vi indgår i. Enneagrammet øger derfor bevidstheden hos den enkelte om både egne mønstre, styrker og udfordringer, og samtidig bevidstheden om de andre og hvordan vi kan samarbejde hinanden bedre.

The Tribe tilbyder, i samarbejde med nogle af de bedste og mest erfarne Enneagrameksperter i Danmark, Enneagramkurser og workshops for virksomheder, der ønsker at udvikle sine medarbejdere som gruppe, såvel som individuelt.

Gennem foredrag, testværktøjer, workshops og lederuddannelse i Enneagrammet, vil den enkelte deltager lære sig selv bedre at kende, både på egen hånd, gennem kollegernes øjne og som samlet team eller organisationen i form af detaljerede teamrapporter, coaching og analyser.

Tilknyttet The Tribes Enneagram team er bl.a. Enneagram eksperterne Balder Vendt-Striim og Kisser Paludan m.fl. fordelt over hele landet. En samlet videnspulje med over 100 års erfaring og coaching i indsigterne fra Enneagrammet.

Enneagrammet er bygget op omkring 9 typer, hver i sær med typiske og genkendelige adfærdstræk og perspektiver, og kan derfor i nogen grad minde om Belbins ni team roller. Hvis du er velkendt med Belbins roller, vil du dog rimelig hurtigt opdage, at der også er væsentlige forskelle. Du kan blive klogere på Enneagrammet og de 9 typer her.

Persontype workshop med Praice til virksomheder, priser:

 

Praice intro workshop fra 12.000 kr.
(2 timer – grundpris inkl. 10 deltagere)

Praice workshop udvidet fra 19.250 kr.
(3,5 time – grundpris + pr. deltager)

Praice teamdag fra 25.000 kr.
(5 timer – grundpris + pr. deltager)

Alle grundpriser er inklusiv Praice test og inklusiv de første 10 deltagere. Herefter 1095 DKK pr. deltager

Speciel designede Praice forløb og kurser over flere dage starter typisk fra 80.000 kr.

 

Afholdes et arrangement hos The Tribe på Charlottenlund Slot, er der et mindre ekstra gebyr pr. deltager, som dækker forplejning og mødefaciliteter og afhænger af arrangements art og varighed.

Udfyld formularen herunder

14 + 1 =

 

Find ind til jeres fulde potentiale.

Med en teamworkshop, vil I finde sider af  selv og teamet, I ikke selv var klar over I havde.

Enneagrammet kan beskrives som et filosofisk og psykologisk landkort over de adfærdsstrukturer og mønstre vi har som mennesker og grupper.

Gennem et forløb med The Tribe, kan I åbne op for nye døre til teamets samarbejde.

Læs om
Enneagramtyperne

Hvad andre siger om

The Tribes Teambuilding og workshops

“En fantastisk dag”

“Vi var virkelig tilfredse, godt arrangement og flotte omgivelser

Julie Pedersen – Københavns Politi, Særlig Efterforskning Øst

“Virkelig fint arrangement”

1000 tak for en fantastisk aften i går, det var et virkelig fint arrangement

Trine Galschiøt – indehaver af Arttiles

“Gennemført”

“Gennemført! Vi glæder os meget til at vende tilbage”

Teamleder til julefrokostevent

Kontakt The Tribe for at høre mere om workshoppen

8 + 2 =

Åbningstider booking

Mandag – Fredag
09:00 – 17:00

Events kan bookes alle dage
- der er ledige tider

 

 

Skriv: in@thetribe.dk
Ring:+45 31 12 68 80

The Tribe
Charlottenlund Slot
Jægersborg Allé 1
2920 Charlottenlund

Har du spørgsmål?