Lederudvikling

Lederudvikling med The Tribe på Charlottenlund Slot. Baseret på Antropologi, Live gaming eller Enneagrammet. Læs videre om vores unikke muligheder.

 

Lederudvikling med The Tribe

 

The Tribe tilbyder lederudvikling, teambuilding, enneagramtest, enneagramuddannelser og udviklende workshops for virksomheder, teams og ledere.

Hvad er mulighederne?

– Begynd måske med teambuilding?

Har I, som team, behov for at blive rystet bedre sammen – eventuelt før et udviklingsforløb startes op – kan vores special designede teambuildingspil Kongens Kancelli være en god indgang. Både for jer som lederteam, og for en leder med sit team. Spillet er designet af antropologer til at afspejle de udfordringer, vi møder i et moderne arbejdsliv. Du kan læse mere om Kongens Kancelli her.

Eller kom i gang med en Enneagramtest?

I forbindelse med Enneagramtest tilbyder The Tribe uddybende coaching, både for dig, som individuel leder, og for dit team samlet med en teamprofil. I kan herunder blive klædt på til, hvordan I som ledere coacher de forskellige enneagram- og triadetyper i jeres team.

Er I et samlet lederteam, der er på workshop, kan I få en samlet teamprofil som lederteam. Hertil dybdegående sparring, teamudvikling såvel som personlig coaching og lederudvikling centreret omkring Enneagrammet.

The Tribe tilbyder

Teambuilding

Enneagram workshops

Enneagram test

Enneagram uddannelser

Enneagram coaching

Personlig lederudvikling

(Se nedenfor)

Kisser Paludan lederudvikling

Gå skridtet videre

Lederudvikling med The Tribe og Kisser Paludan

Er du faktisk på udkig efter et forløb eller en workshop til lederudvikling, der arbejder i dybden med ægte autenticitet og tilstedeværelse?

The Tribes udviklingsdag for ledere med Kisser Paludan og Enneagrammet, kan være den helt rigtige vej til udvikling for dig som leder og dit lederteam.

Lederudvikling igennem Enneagrammet

Kisser vil tage udgangspunkt i og arbejde med dig som leder og menneske. Med Enneagrammet som værktøj fokuseres på, hvordan du står autentisk i dig selv som leder med nærvær og med et autentisk selvværd. En autenticitet du spreder sig som ringe i vandet, til menneskene omkring dig.

Lederudvikling med Kisser Paludan og The Tribe hjælper dig og dit team eller jer, der er en ledergruppe, til at finde hjem og stå i jeres autentiske selv, hvor indre ro, frihed, styrke, glæde og ubetinget kærlighed bor.

Vi arbejder ud fra Enneagrammet og arbejder i dybden med; selvværd, nærvær, autencitet og sårbarhed – og derigennem mod. Mod til at være sårbar og dermed autentisk.

Kisser Paludan er Psykolog, forfatter og specialist i selvværd, personligt lederskab, nærvær og mod. Hun er tilknyttet The Tribe som Psykolog, Coach og Enneagramekspert.

Kissser fungerer som mentor, spirituel lærer, kursusleder, foredragsholder, forfatter og podcastvært på “Soultalk” podcasten og podcasten “Et kursus i mirakler”. Hun har arbejdet professionelt med mennesker og ledelse i mere end 25 år og forsøgt at forstå og kortlægge vores tanker, følelser og drivkraft mindst lige så længe.

Hun er optaget af, hvordan vi opløser alle blokeringer for at leve et nærværende og kærligt liv med mening og glæde. Psykologien kombineres med et spirituelt livssyn og er specialiseret i egen-kærlighed, selvværd, personligt lederskab og indre/ydre styrke i forankring. Alle nødvendige dyder i fremtidens lederskab, som vi ser det her hos The Tribe.

Kisser har skrevet bestselleren “Elsk den du er” og “MOD til at være dig”. Hun er professionelt akkrediteret af International Enneagram Association.

Cecilie gredal lederudvikling billede

Den visionære leder

Leder i det nye paradigme: Skab et revolutionerende lederskab med Cecilie Gredal hos The Tribe

Dyk ned i en unik lederudviklingsoplevelse med Cecilie Gredal hos The Tribe. Vores skræddersyede program hjælper ledere med at udforske deres potentiale og skabe dybtgående forandringer i deres teams og organisationer.

Opdag en ny dimension af ledelsesudvikling. Vores innovative tilgang og fokus på relationsarbejde vil transformere jeres lederskab og bringe jeres team til nye højder. Gør jer klar til et gennembrud, der vil revolutionere ledelsesstilen og skabe bæredygtig succes.

 

Arbejd med jeres lederteam og nå nye højder med en unik teamdag eller teamudviklingsforløb

I det moderne erhvervsliv oplever vi et paradigmeskift, hvor traditionelle ledelsesmetoder ikke længere er tilstrækkelige. For at trives i denne dynamiske tid er det afgørende, at ledere har evnen til at navigere i det ukendte og opbygge meningsfulde relationer med deres team. Hos The Tribe har vi allieret os med lederudviklingseksperten Cecilie Gredal for at tilbyde en unik lederudviklingsoplevelse, der omfavner dette nye paradigme.

Cecilie Gredal – Skab gennembrud i dit lederskab
Cecilie Gredal er en passioneret pioner inden for ledelsesudvikling, der brænder for at udfordre konventionelle tilgange og skabe revolutionerende lederskabspraksisser. Med hendes ekspertise og erfaring hjælper hun ledere med at opdage deres skjulte potentiale og styrke deres evne til relationsarbejde og åbenhed.

Lederrevolution hos The Tribe
Ved at deltage i lederudvikling hos The Tribe får du muligheden for at revolutionere dit lederskab og skabe varige gennembrud. Cecilie Gredal anvender innovative metoder og tilgange til at udfordre ledere til at tænke anderledes og bryde fri af traditionelle rammer.

Gennem dybdegående workshops og individuel coaching udfordrer Cecilie Gredal ledere til at se ud over deres nuværende grænser og identificere områder, hvor der er potentiale for personlig og professionel vækst. Hun skaber et rum præget af åbenhed og tillid, hvor ledere kan udforske nye ideer, udvikle deres relationelle kompetencer og skabe bæredygtige gennembrud.

Relationsarbejde og potentialeudfoldelse
Cecilie Gredal fokuserer særligt på at styrke ledernes evne til relationsarbejde. Hun hjælper dem med at forstå, hvordan de kan opbygge autentiske og tillidsfulde relationer til deres medarbejdere, hvilket er afgørende for at skabe et engageret og produktivt arbejdsmiljø. Gennem øvelser og refleksion lærer lederne at skabe rum for åbenhed, lytte aktivt og skabe meningsfulde forbindelser med deres team.

I lederudvikling hos The Tribe opfordres ledere til at udforske deres fulde potentiale og frigøre deres indre lederrevolutionær. Cecilie Gredal tilbyder støtte og vejledning til at udfordre status quo, tage modige beslutninger og skabe positive forandringer i organisationen.

 

 

Vil du have antropologisk helikopter perspektiv?

Læs vores artikel om

lederudvikling herunder

Har du brug for en lille tur op i helikopterperspektivet har The Tribe forfattet en kort artikel om ledelse og enneagrammet, som du kan læse herunder. Den er selvsagt ikke udtømmende, men er beregnet til at gøre dig klogere på, hvad enneagrammet er og kan.


“Når du nu ikke kan vide eller overvåge alt som leder…”

Erkend at det er menneskeligt at fejle

Nej, det er ikke det samme som et carte blanche til at fejle hele tiden. Hvem ønsker det – for sig selv? Nej vel? Det er tværtimod en stærkere vej frem, der omfavner et grundlæggende menneskeligt vilkår – vi laver fejl – og bruger det vilkår konstruktivt til at blive bedre – leder og medarbejdere sammen.

 

Skab en atmosfære, hvor det er okay at fejle og lære af det

På den måde kan du have tillid til, at medarbejdere kommer til dig, hvis der opstår problemer, og at tingene går nogenlunde som de skal, hvis ingen rejser et flag. Skab et rum, hvor medarbejdere kan fortælle dig om deres succeser, udfordringer og overvejelser. Og lad noget gå den anden vej ved selv at dele overvejelser og måske efterspørge input. Du behøver ikke vide alt, hvis du er så heldig at have en medarbejder, der ved det bedre. På den måde opbygges tillid, anerkendelse og et nærmere kendskab til hinandens arbejdsmetoder, personligheder og ikke mindst jeres forskeligheder indbyrdes.

 

Vi er forskellige

Forskelligheder kan styrke samarbejdet, hvis man er klar over dem, men også spænde ben for samarbejdet, hvis man ikke er bevidst om grundlæggende forskelle mellem os som mennesker. Enneagrammet lærer os at forstå andre mennesker bedre og dybere.

 

Hvorfor Enneagrammet?

Enneagrammet lærer os hvordan, vi kan bruge hinandens mønstre til at udvikle os mere bevidst, end vi gør fra et personligt, begrænset ståsted. Et ståsted, hvor vi ser og forstår andre mennesker ud fra sociale ’programmeringer’, vi er præget af gennem opvækst, miljø, samfundskonsensus, medier, kulturelle demografiske markører – så som køn, alder og andre identitets markører – der influerer og ændrer os gennem livet. Et ståsted, hvor vi måske endnu ikke har anerkendt, hvor forskellige vi egentlige kan være og virke som mennesker. Enneagrammets styrke ligger i, at kunne vise os, at menneskers forskellighed og diversitet også skyldes nogle grundlæggende psykologiske overbevisninger og handlemønstre.

 

Brug Enneagrammet som en nøgle

Enneagrammet er et meget effektivt værktøj til at åbne op for en forståelse af dette og med tiden udvikle high performance teams og stærke virksomhedskulturer. Netop fordi Enneagrammet giver os og vores relationer mulighed for at blive bevidste om vores forskellige personlige motivationer, kan det sætte dig og din virksomhed i gang med en vigtig rejse. Rejsen hen i mod et stærkt og tillidsfuldt arbejdsfællesskab, hvor forskellene rummes, fejl adresseres åbent og konstruktivt, visionen er klar og medarbejdernes trivsel er i højsædet.

 

Enneagrammet som ledelses værktøj giver personlig ballast

Samtidig kan Enneagrammet lære dig, som leder, bedre at hvile i dig selv og fungere autentisk i de helt nødvendige samarbejdsrelationer, der er kernen i god ledelse. En vigtig del af de relationer er anerkendelse. Og anerkendelse skal helst komme fra en tydelig og autentisk leder, der er klar omkring visionen og ser sine medarbejdere.

 

Sæt talentet først

En frisk amerikansk undersøgelse af vidensmedarbejdere og HR chefer i USA, Talent Accelerator af Citrix, viser, at en meget stor del af vidensmedarbejdere hellere vil måles på den værdi, de skaber for en virksomhed, set som et hele, end på snæver produktivitet. Om den værdi så er finde bedre veje til at veksle leads til salg, udvikle nye produkter til hylderne eller måske pudse æstetikken af så nye målgrupper kan nås, bare som eksempler – det er medarbejdernes hele impact, de ønsker set.

 

Se vejen med blik for forskelligheder

Det er lettest at få øje på effekten af en medarbejders eller et teams indsats, hvis visionen og vejen er i skarpt fokus. Og det er samtidigt svært at vurdere, om man holder sig på vejen med kurs mod visionen, hvis man ikke er bevidst om menneskers forskellige tilgange til at løfte en opgave. Bistå og styrk alles indsats ved at være tydelig omkring visionen og den konkrete plan (vejen derhen).

 

Erkend forskelligheder på et dybere plan

Forskelligheder er ikke kun personlige (og i nogen grad skjulte), de fremstår eller forstærkes også i teamets dynamik og manifesterer sig som synlig adfærd. Hvis du som leder alene fokuserer på denne synlige adfærd, risikerer du at glemme teamets dynamik, der ligger bag. Man kan udtrykke det, som en konkret anbefaling fra vores side…

 

Vækst sammen, ikke hver for sig

Ros teamet, ikke den enkelte. Det er sjældent en alene, der har løftet et projekt, et forløb eller en proces fra start til slut. Der har været kollegaer ind over – med hjælp, råd, sparing, anerkendelse, kritik eller andet menneskeligt værdifuldt. De hurtige og synligt udadvendte har det med at fange opmærksomheden, men de har givetvis fået hjælp undervejs. At anerkende teamet trækker ikke fra nogens indsats – det styrker holdånden og alles deltagelse fremadrettet!

 

Enneagrammet working together

Om The Tribe og 360Indicators Enneagram test

Hvordan kommer du i gang?

Det oplagte sted at starte din dybere udforskning af Enneagrammet, og dermed af din og andres type, er selvfølgelig at tage en Enneagramtest. Der findes gratis test på nettet, men ærlig talt, der er også en grund til, at de er gratis. The Tribe og 360Indicator har udviklet en grundig og præcis test, baseret på mange års erfaring med Enneagrammet og coaching i typerne.

Hvis du træffer det valg at udforske din type og arbejde bevidst med personlig udvikling, vil det være vores opfordring, at du vælger en lødig og gennemprøvet test, som selvfølgelig ikke er gratis. Se det som en investering i dig selv. En udforskning af Enneagrammet bør uanset hvad, starte med en af de mere dybdegående Enneagram tests, der findes på markedet.

Hvad kan vores test?

360Indicator testen går helt ind til kernen af din personlighed, til værdier, overbevisninger og motivation bag handlinger, samt dine og andres reaktionsmønstre. Vi har brugt megen tid og psykologisk viden på at udvikle vores personlighedstest, og det betyder, at du får et værktøj til vedvarende læring.

Når du har gennemført testen, vil du efterfølgende få en rapport, der detaljeret kortlægger dig som personlighedstype. Hertil får du en online arbejdsbog, hvor du bl.a. kan sætte personlige mål, ligesom du får jævnlige opdateringer og remindere fra os om dine mål. Vores Enneagramtest er således meget mere end bare en test. Det er muligheden for et læringsforløb og uddannelse – i dig selv og dine reaktions- og handlemønstre.

The Tribe har, ud over 360Indicator-testen, også Enneagram coaches og dermed mulighed for at give dig personlig, professionel feedback på din test. Hvilket selvfølgelig heller ikke er gratis.

Optimalt udbytte af Enneagrammet med Enneagramtest og Coaching

Når du opretter din personlige profil på 360Indicator, får du, efter udfyldelse af testen, en udførlig rapport, hvori der gives forslag og råd til, hvordan du bedst udvikler dig både personligt, såvel som indenfor ledelse, teambuilding, samarbejde og kommunikation. Desuden vil du også opnå adgang til grundige beskrivelser om alle de 9 Enneagramtyper.

Hvis du ønsker at nå endnu dybere, kan du med tilbagemelding fra en certificeret 360Indicator Coach eller Enneagramkonsulent, udbygge din profil og lære endnu mere om dig selv. Coachen eller konsulenten vil så kunne assistere dig til at omsætte dine egne besvarelser til konkrete handlinger i din hverdag, uanset hvorvidt det drejer sig om ledelse, teamudvikling, samarbejde eller kommunikation med Enneagrammet som navigationsværktøj.

Med The Tribes 360indicator Enneagram test får du…

 • En enneagramtest, der er gennemtestet og valideret af professionelle Enneagrameksperter
 • Dybdegående Enneagramtype profil
 • Individuelt genereret rapport med spørgsmål til eftertanke og forslag til personlig udvikling
 • Personlighedstest og læringsindikator i et – så du får indsigt i alle 9 Enneagram typer, mens du genkender og opdager dig selv
 • Online arbejdsbog, hvor du kan forfølge dine personlige målsætninger
 • Motivationsfaktorer til vedvarende udvikling
 • Et værktøj til at forbedre kommunikationen med dine medmennesker

Eller kort sagt, et værktøj til at udnytte dit fulde potentiale og leve et mere harmonisk liv.

Rapporten om din Enneagram type profil indeholder bl.a.

 • Afsnit med individuelle beskeder og kommentarer til netop dig, på baggrund af din besvarelse i din Enneagram test
 • Individuelle spørgsmål og forslag til udvikling via din viden om Enneagrammet
 • Anvisning af ressourcer der supplerer din Enneagram type, sådan som du genkender dig selv i testen
 • Beskrivelser af Enneagram typer og de psykologiske lighedstræk og forskelle der er mellem typerne

Time of the tribes

Dyst mod andre virksomheder eller teams

Kontakt os for at høre aktuelle datoer

Teamudvikling

Oplev hinanden i et nyt perspektiv

Start jeres teamudvikling som forløb eller med en sjov, fordybende oplevelse og få tilknyttet teamcoaches der matcher

 

Skræddersyet Teamdag

En dag med sjov og fordybelse, tilpasset 100 % til jeres behov

Kontakt os med jeres behov

“Personers møde er som kontakten mellem kemiske substanser; hvis der er en reaktion, transformeres begge”

– Carl Gustav Jung

Hemmelige oplevelser

Få af Jer ved, hvor I skal hen og hvad der skal ske i store træk. For alle andre er det en suspensefyldt overraskelse

Kontakt os med jeres behov

Åbningstider booking

Mandag – Fredag
09:00 – 17:00

Events kan bookes alle dage
- der er ledige tider

 

 

Skriv: in@thetribe.dk
Ring:+45 31 12 68 80

The Tribe
Charlottenlund Slot
Jægersborg Allé 1
2920 Charlottenlund

Har du spørgsmål?